அங்கத்தவர் படிவம் - ASSOCIATE REGISTRATION
  சொந்த விவரங்கள் - Personal Details
  முழுப் பெயர் / Associate Name
 
  பாலினம் / Gender
  ஆண் / Male பெண் / Female  
  பிறந்த திகதி / Date Of Birth*
   
  திருமணமானவரா? / Maried?
  ஆம் /Yes இல்லை /No  
  மனைவி /கணவன் பெயர் / Spouse Name
 
  வதிவிட முகவரி / Address
 
  அஞ்சல் குறியீடு - Postal Code
 
  நகரம் / City *
 
  மாநிலம் / State*
 
  நாடு / Country
 
  தொலைபேசி இலக்கம் / Phone No
 
  கைப்பேசி இலக்கம் / Mobile No
 
  மின்னஞ்சல் / E-Mail
 
  கணக்கு விவரங்கள் / Account Details  
  சேர இலக்கம் / Pin Id
 
  சேர கடவுச்சொல் / Pin Pass
 
  பரிந்துரை இலக்கம் / Referal ID *
 
  மேல் வரிசை இலக்கம் / Up Line ID *
 
  நிலை / Placement Side*